התחדשות עירונית

התחדשות עירונית

תחום הפינוי בינוי תופס תאוצה בארץ בכלל ובעיר נהריה בפרט, וזאת בשל חוסר בעתודות קרקע בעיר נהריה ובפן הארצי, עקב הבנה מעמיקה של רשויות התכנון העירוניות והארציות כי פיתוח הענף יסייע בחידוש שכונות ישנות ומסוכנות וכן יסייע להורדת מחירי הדירות עקב הגדלת ההיצע.

 

 • יעוץ וליווי הכולל קידום בקשות להיתרי בנייה מול הרשויות המוסמכות, התקשרות עם אדריכלים, מודדים ושמאים, פיקוח וניהול פרויקטים בשטח.
 • כינוס אסיפת דיירים, החתמת דיירים, לווי משפטי, תכנוני, ביצוע ופיקוח לכל פרויקט.

בעת הקמת ההסכם יש לקבע את אבני הדרך החשובים, את התמורות המבוקשות וכן את מנגנוני ההגנה עבור הדיירים ברמת הערבויות השונות
והבטוחות מצד היזם עבור הדיירים.

במועד חתימת בעלי הדירות על ההסכם קיימת אי-ודאות באשר להוצאתו לפועל של הפרויקט בשל התלות בגורמים שונים, כגון: הסכמת כלל הדיירים במתחם, הכרזת הממשלה על המתחם כמתחם פינוי-בינוי, אישור התכניות והיתרי הבנייה על ידי הוועדות לתכנון ובנייה. לפיכך, נהוג להתנות את ההסכם בכמה תנאים חשובים

 

עיקרי התהליך בשני המסלולים

 1. חתימה על טופס הצהרת כוונות (נון-שופ) לפיו בעלי הזכויות במתחם/בבניין מעוניינים להתקשר עם היזם לביצוע הפרויקט.
 2. מינוי נציגות דיירים – בבניין או במתחם מולה יעבוד היזם.
 3. בחירת עו"ד תמ"א מטעם בעלי הזכויות אשר ייצג אתם בתהליך (היזם יממן שכ"ט).
 4. תכנון אדריכלי – קביעת המפרט הטכני של הדירות בשילוב בעלי הזכויות ומפקח מטעמם במידה ומינו כזה.
 5. חתימה על חוזה מול בעלי הדירות – הסכם התקשרות מחייב שתנאיו יידונו ויסוכמו מול עורך הדין מטעמם.
 6. אישור ראשוני של הפרויקט בקווים כלליים – תוצג בפני בעלי הזכויות הדמיה של הפרויקט, תשרטים של קומת הכניסה, וכן מפרט טכני מלא.
 7. אישור תב"ע מול הרשות הרלוונטית והוועדה המחוזית (נדרש בפינוי בינוי בלבד).
 8. תכנון והוצאת היתרי בניה.
 9. מתן ערבויות (ביצוע, מיסים, שכ"ד וכד').
 10. ביצוע הפרויקט – במסגרת שלב זה יבוצע פינוי של כלל הדיירים מהמבנה לדיור חליפי, יינתן שכר דירה בהתאם להערכת שמאי ותחל הריסת המתחם הקיים ובנייה של המתחם החדש.
 11. קבלת טופס 4 ואכלוס בדירות החדשות.
דילוג לתוכן