צוואות וירושות

מה נדרש כדי לכתוב צוואה, ומה קורה בשלב מימוש הצוואה (ירושה)

עם מותו של אדם, עוברים נכסיו (כספים, נדל"ן, רכוש וכו') ליורשיו. נכסים אלו מכונים "עיזבון". חלק מהאנשים בוחרים לכתוב צוואה שבה הם קובעים מי יירש את נכסיהם ובאילו תנאים. יחד עם זאת, למרות שבידם האפשרות לקבוע מי יירש אותם, רוב האנשים בישראל אינם כותבים צוואה. במקרים אלו, הבעלות על העיזבון תועבר ליורשים על פי דין, אשר נקבעים על פי הכללים של חוק הירושה

צוואה בעדים היא צוואה הנערכת במעמד שני אנשים, שהמצווה (כותב הצוואה) קבע כי הם העדים לצוואתו ("עדי קיום").

 • נוכחות העדים נועדה להוכיח את אמיתות הצוואה וכי היא נעשתה מרצונו החופשי של המצווה.
 • ניתן לערוך צוואה בעדים ללא צורך בנוכחותו או בחתימתו של עורך-דין, בדומה לצוואה בכתב יד, ויש צורך רק בחתימת שני העדים.
 • העדים לצוואה אינם צריכים לדעת מהו תוכן הצוואה והאם המצווה צלול בדעתו, אלא רק להיות עדים לעצם עריכתה של הצוואה.

מינוי מנהל עיזבון

 • ניתן לכלול בצוואה גם הוראה על מינוי מנהל עיזבון שיהיה אחראי על חלוקת העיזבון (הירושה) בין היורשים השונים. ניתן אף לנקוב בשמו של מנהל העיזבון. למידע נוסף ראו מנהל עיזבוןו-בקשהלמינוי מנהל עיזבון (ירושה).

טיפ

מינוי מנהל עיזבון אינו חובה. המינוי מחייב הליכים מורכבים שבחלק ניכר מהמקרים אינם חיוניים, ואף מחייבים הוצאות נוספות, כגון: תשלום שכר טרחה למנהל העיזבון. רצוי לשקול בכובד ראש אם אכן יש צורך במינוי מנהל עיזבון, ולעשות זאת רק אם קיים צורך אמתי וממשי בכך.

חשוב לדעת

 • למרות הכללים המפורטים בחוק, המחוקק היה ער לכך שייתכנו מצבים בהם לא ימולאו כל הכללים לעריכת צוואה.
  • מכיוון שהמטרה היא לכבד את רצון המת ולהפחית ככל הניתן מצבים בהם פגמים טכניים ימנעו זאת, החוק מאפשר לבית המשפט לקיים את הצוואה למרות פגמים אלו.
  • העיקרון המנחה הוא, כי במקרה שניתן לקבוע מהו רצון המצווה, ייעשה מאמץ להתגבר על פגמים צורניים בצוואה.
 • ניתן, אך אין חובה, להפקיד את הצוואה אצל רשם הירושה.

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

 • חוק הירושה, תשכ"ה-1965- סעיף 20

אדם שערך צוואה בכתב יד, צוואה בעדים או צוואה בפני רשות, יכול לשמור אותה אצלו, בכל מקום שבו יבחר.

 • אדם הרוצה להיות בטוח כי הצוואה תימצא עם מותו וכי היא תישמר מפני פגעי הזמן, יכול להפקידה אצל הרשם לענייני ירושה.
 • ההפקדה יכולה להתבצע בהתייצבות אישית בלשכת הרשם לענייני ירושה, או בהפקדה מרחוק באופן מקוון.
 • עדים לצוואה בעל פה חייבים להפקיד אצל הרשם לענייני ירושה את זיכרון הדברים שערכו לפי דברי המצווה.

הפקדת צוואה בהתייצבות אישית אצל הרשם לענייני ירושה

 • צוואה יכולה להיות מופקדת אצל הרשם רק על ידי המצווים עצמם (מי שערך את הצוואה), בהתייצבות אישית, ורק המצווים עצמם יכולים לבקש אותה בחזרה.
 • לא ניתן להפקיד צוואה או לקבל אותה בחזרה באמצעות מיופה כוח.
 • מומלץ להזמין תור מראש ללשכת הרשם לענייני ירושה שבה מעוניינים להפקיד את הצוואה.
דילוג לתוכן